Selmer Gruppen vandt udbud om 91 nye boliger ved ”Toppen af Nørremarken”

Vejle byråd vedtog onsdag den 26. april en lokalplan der bl.a. omfatter grunden ved Moldevej 85. Blandt flere stærke aktører vandt Selmer Gruppen udbuddet af det nye projekt ved ”Toppen af Nørremarken.” Et projekt, der skal binde to bydele sammen.

Efter en meget vellykket og konstruktiv proces i Vejle Kommune, så er der nu vedtaget en lokalplan der giver mulighed for at opføre 91 nye og spændende private lejeboliger lige nord for det nye grønne område ”Toppen af Nørremarken”. Det er Selmer Gruppen A/S, der står bag det vindende bud, mens det er Selmer Byg A/S der skal opføre byggeriet på området, som de fleste børn, der er opvokset på Nørremarken kender.

Nyt spændende og fællesskabende boligområde

Det nye boligområde på grunden ved Moldevej 85 kommer til at bestå af i alt 91 boliger, der fordeler sig på 1- og 2-plans rækkehuse samt punkthuse i 4 etager. Størrelserne på boligerne bliver på mellem 60 og 100 m2, og vil på denne måde være til gavn for både enlige, børnefamilier og seniorer. Byggeriet vil indeholde en grøn kile, der skaber følelsen af natur, og med flere interne stiforløb, så vil projektet som helhed komme til at fungere som bindeled mellem de omkringliggende boligområder og Nørremarkens nye rekreative værested. Ambitionen er klar. Det nye boligområde på Nørremarken skal binde det ”gamle” og det nyere boligområde tættere sammen.

Hos Selmer Gruppen er man begejstret over at være blevet en del af Vejle Kommunes planer for at udvikle Nørremarken. ”Vi er gået meget målrettet efter at blive en del af udviklingsplanen for området. Det er vi af flere årsager. Området skiller sig positivt ud fra mange af de øvrige udviklingsprojekter, vi arbejder med. Det gør det ved, at man her får et etableret bymiljø og velfungerende grønt område som nabo fra start, hvilket har stor betydning for, hvor attraktivt det bliver for fremtidige beboere at bosætte sig her.” lyder det fra Selmer Gruppens medindehaver, Jesper Norup, der fortsætter:

”Vejle Kommune har lagt en ambitiøs plan for at udvikle Nørremarken, og det er vi meget ydmyge over at få lov til at bidrage til. Vi ønsker at skabe et nyt boligområde der inviterer til at folk kan møde hinanden i hverdagen, samles som naboer i de grønne oaser og underbygge det lokale fællesskab på tværs af generationer.”

Selmer Gruppen er positive over forløbet

Dennis Grünberger, direktør og indehaver af Selmer Gruppen udtaler, at forløbet med Vejle Kommune har været meget tilfredsstillende: “Vi har været meget tilfredse med det forløb, der har været fra afgivelse af vores tilbud og frem til den lokalplan der nu er vedtaget af Vejle byråd. Processen har været præget af den gode dialog, og har endnu engang bevist at vi kan løfte denne slags projekter.”, understreger Dennis Grünberger.

Ambitioner og udvikling i Trekantområdet

Det bliver koncernens eget byggeselskabet Selmer Byg A/S, der skal opføre det nye byggeri, og vil derfor i de kommende måneder opstarte projekteringen.

I forrige uge kunne Selmer Byg i øvrigt afholde rejsegilde på selskabets til dato største boligprojekt, nemlig ved Constantiavej i Hedensted, som omfatter i alt 158 boliger og et fælleshus. Projektet rummer bl.a. også et seniorbofællesskab, Raunsborg Parken, der udover 42 boliger, også indeholder orangeri, petanquebane og andre fællesskabende aktiviteter og tilbud til beboerne.

Selmer Gruppen og Selmer Byg er udover det store projekt i Hedensted bl.a. også i gang med 98 nye boliger i Billund og 42 boliger i Christiansfeld og har flere projekter på vej. Byggeriet af det nye projekt på Nørremarken forventes at forløbe over 18-20 måneder, og hele projektet forventes at stå færdigopført medio 2025.

Læs mere her: https://vafo.dk/erhverv/lokal-ejendomsudvikler-vinder-stort-millionprojekt-i-vejle-saa-mange-boliger-skal-der-opfoeres-og-her-skal-der-bygges 

Foreløbig visualisering af projektet