Selmer Gruppen sætter punktum for koncernens største handel til dato

2,5 år og 2,5 mia. kr. senere har Selmer Gruppen nu overdraget de 2 største og sidste ejendomme i det der har været koncernens ubetinget største transaktion til dato. Køberen, Heimstaden, der har en række svenske pensionsselskaber i sin ejerkreds, har nu overtaget de i alt næsten 1.500 lejemål der var omfattet af handlen.

Efter en meget vellykket transaktionsproces, der løbende har været i gang siden august 2021, er de 2 største og sidste ejendomme pr. 1. februar 2024 formelt blevet overdraget til køberen. De 2 projekter består af 98 række- og dobbelthuse i Billund samt 82 enheder af det samlede projekt på 160 tæt-lav boliger i Hedensted.

”Vi har været meget tilfredse med forløbet og samarbejdet med Heimstaden omkring handlen, der også har understreget, at vores koncern har kompetencerne til at løfte denne størrelse transaktioner.”, siger Dennis Grünberger, direktør og indehaver.

Timingen var rigtig

”Vi havde igennem en årrække arbejdet målrettet på at opbygge en attraktiv og veldrevet portefølje af boligudlejningsejendomme, med primært børnefamilier og ældre som lejere, og i 2021 havde vi en fornemmelse af, at tiden var inde til at afsøge markedet for investorer”, siger Dennis Grünberger, der efter bl.a. rentestigninger i 2022 fortsat er meget tilfreds med beslutningen om at sælge.

Medarbejderne har leveret en kæmpe indsats

Selve transaktionsprocessen og opførelsen af projektejendommene er gennemført løbende siden august 2021 og frem til nu. Det hele er sket til Selmer Gruppens store tilfredshed. ”Det har været et stort antal ejendomme og ikke helt ukompliceret. Vores medarbejdere har lagt en kæmpe indsats i forløbet. Uden dem var det ikke lykkedes”, siger Dennis Grünberger og fortsætter, ”Vi har bevist, også over for os selv, at vi har et mandskab og en ”gearing”, der placerer os i den bedste liga”.

Fremtiden

Siden aftalen blev indgået og de første ejendomme blev afleveret til Heimstaden i 2021 har Selmer Gruppen været på jagt efter nye og attraktive projekter. Fokus har været på en grønnere og mere bæredygtig profil, hvis mulighederne og priserne ellers har tilladt det. Koncernens fremtidige projekter vil da også i udgangspunktet sigte efter at blive DGNB certificeret. Koncernen etablerede sit eget interne byggeselskab, Selmer Byg, i april 2022 og beskæftiger i dag mere end 15 dygtige medarbejdere. Det interne byggeselskab opfører hovedparten af koncernens nye ejendomme.

På trods af strategien om fortsat at bygge til egne bøger har koncernen solgt 2 projekter til Koncenton siden 2022. Et seniorbofællesskab bestående af 42 boliger i Hedensted og et lignende projekt i Fredericia. I fremtiden vil fokus rettes mod Sjælland som en naturlig udvidelse af koncernens markedsområde.

”Vi øger vores fokus på projekter øst for Storebælt i den kommende tid, og vil ligeledes skalere op i organisationen med nye medarbejdere så vi står stærkt i et fortsat udfordrende ejendomsmarked. Vi har flere spændende handler og andre ting vi kan offentliggøre i de kommende måneder.”, slutter Dennis Grünberger.

Fakta

Selmer Gruppen A/S udvikler, opfører og drifter kvalitetsejendomme. Primært tæt-lav boliger i ét og to plan. Selskabet køber jord med lokalplan med formålet om selv at opføre ejendommene til egne bøger. Herudover har selskabet en intern udviklingsafdeling der opkøber jord uden lokalplan for selv at udvikle byggeretterne.

Selskabet er ejet af Dennis Hauschild Grünberger (60%) og Jesper Norup (40%).

 Mød os på MIPIM

Selmer Gruppen deltager med 4 personer på årets MIPIM messe. Kontakt gerne en af deltagerne for en mødeaftale.

Visualisering af projekt Ankelbo i Billund bestående af 98 række- og dobbelthuse