Selmer Gruppen vandt udbud af central placeret byggegrund i Tørring

Onsdag den 27. september besluttede Kommunalbestyrelsen i Hedensted Kommune hvem der får lov at opføre et nyt tæt-lavt boligprojekt på central byggegrund i Tørring. Blandt flere tilbudsgivere vandt Selmer Gruppen fra Vejle udbuddet med et projekt, der kommer til at indeholde flere fællesskabende tiltag.

Nyt spændende og fællesskabende boligområde

Det nye boligområde på grunden ved Aalevej i Tørring kommer forventeligt til at bestå af i alt 29 boliger opført som ét plans rækkehuse med egen parkering, lille have og terrasse. Størrelserne på boligerne bliver 78, 91 og 98 m2, og vil på denne måde være målrettet både enlige, børnefamilier og seniorer. Boligernes størrelse, skala og indbyrdes placering er en videreførelse af principperne i det eksisterende boligområde nordøst for grunden. Dette medfører at alle boliger har god solorientering, men også plads til grønne kiler mellem bebyggelserne hvilket giver et kig mod syd og en fornemmelse af områdets beliggenhed ved Gudenåen.

Gennem området er det tanken at der skal udlægges en rekreativ sti, som forbinder den eksisterende skovsti mod øst med det grønne fællesareal vest for området. Fra stien er der etableret forbindelser til både det eksisterende og nye boligområde. Centralt placeret i området ligger fællesarealet der skal danne rammen om fællesskaber og det tilfældige møde mellem områdets kommende beboere.

Fællesområdet vil blive indrettet med bord-bænksæt, petanquebane, plads til leg, højbede samt et orangeri.

”Vi har ønsket at skille projektet positivt ud ved at skabe rammerne for et boligområde der understøtter fællesskabet i højere grad end normalt. Det synes vi selv er lykkes rigtig godt, og vi er naturligvis glade for at Hedensted Kommune har lagt vægt på det og valgt vores tilbud.” siger Lasse Nybo Kæseler, Projektudvikler i Selmer Gruppen.

Ambitioner og udvikling i Trekantområdet

Det bliver koncernens eget byggeselskab Selmer Byg A/S, der skal opføre det nye byggeri, og her er man allerede i fuld gang med projekteringen. Byggeriet af det nye projekt på Aalevej i Tørring forventes at forløbe over 12-14 måneder fra byggestart, og forventes at stå færdigopført medio 2025.

”Det er en lidt speciel og central placeret byggegrund i Tørring midtby, så det bliver spændende og et interessant projekt at arbejde med for os.” siger Projektchef Per Kirk Boysen fra Selmer Byg.

I forrige uge kunne Selmer Byg i øvrigt holde afleveringsforretning på de sidste boliger i det der har været selskabets til dato største boligprojekt, nemlig ved Constantiavej i Hedensted, som omfatter i alt 158 boliger og et fælleshus. Projektet rummer bl.a. også et seniorbofællesskab, ”Raunsborg Parken”, der udover 42 boliger, også indeholder orangeri, petanquebane og andre fællesskabende aktiviteter og tilbud til beboerne.

Selmer Gruppen og Selmer Byg er udover det store projekt i Hedensted bl.a. også netop færdige med 98 boliger i Billund og godt på vej med 42 boliger i Christiansfeld. Koncernen har desuden flere projekter på vej i Trekantområdet, i Midtjylland og på Fyn, hvor projektet i Tørring skriver sig ind i rækken.

Seniorbofællesskabet ”Raunsborg Parken” i Hedensted
med orangeri i forgrunden.

Vejledende visualisering af projektet ved Aalevej i Tørring