Selmer Gruppen opfører 98 rækkehuse i Billund

For godt et år siden indgik Selmer Gruppen en aftale med Billund Kommune omkring udvikling og byggemodning af den ca. 50 hektar store bydel i Billund Syd. Nu opføres de første 98 boliger.

Ambitiøs byggemodning i samarbejde med Billund Kommune

Byggemodningen af den nye bydel i Billund, syd for Sønderkær Bæk ved Ankelbovej, er godt i gang. Lokalplanen giver mulighed for ca. 300 boliger i en blanding af rækkehuse, dobbelthuse, etageboliger og parcelhuse.  Koncernens interne byggeselskab, Selmer Byg A/S, er valgt som totalentreprenør på projektet og skal stå for selve byggeriet af de 98 boliger. Projektet forventes afsluttet ultimo 2023.

Den attraktive og ambitiøse byggemodning af området sker som et samarbejde mellem Selmer Gruppen og Billund Kommune. Lokalplanen for området dækker et areal på ca. 50 hektar, der dog udbygges i etaper. Selmer Gruppen har været særdeles tilfreds med samarbejdet med kommunen igennem hele processen.

“Vi har i Selmer Gruppen været meget tilfredse med forløbet og samarbejdet med Billund Kommune. De har været proaktive og løsningsorienterede igennem hele processen.” Udtalte Jesper Norup, medindehaver af Selmer Gruppen, da lokalplanen blev vedtaget sidste efterår.

Børnenes hovedstad

Billund betegner sig selv Børnenes Hovedstad, og den nye bydel skal indrettes med henblik på at blive et godt sted at bo for børnefamilier. Eksempelvis anlægges der stier, som forbindes med Billunds eksisterende stinet og dermed forbindelse til Billund By.

Billund Syd, et nyt boligområde syd for Sønderkær Bæk i Børnenes Hovedstad, bliver en ny og spændende bydel, som kombinerer det bedste fra forstaden, det bedste fra naturen og med kort afstand til skole, fritidsaktiviteter og bymidten.

Krav og fleksibilitet giver grundlag for attraktive boligområder

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen blev der stillet krav om at de enkelte delområder skulle have en unik karakter. Samtidig blev der dog givet en stor fleksibilitet inden for det enkelte boligområde til eksempelvis at bygge i én eller halvanden etage, med eller uden valmede tage og i det generelle materialevalg.

De i alt 98 boliger der nu opføres er beliggende i de 2 delområder ”Læhegnet” og ”Engen”.

  • ”Læhegnet” omfatter et grundareal på 34.464 m2 og bebygges med 60 rækkehuse fordelt på 3 typer, nemlig 78, 91 og 98 m2.
  • ”Engen” omfatter et grundareal på 25.182 m2 og bebygges med 38 række- og dobbelthuse ligeledes fordelt på typerne 78, 91 og 98 m2.

Følg Selmer Gruppens øvrige nyheder på LinkedIn her

Se og læs mere om projektet her

Her bliver opført 98 rækkehuse i Billund